Trapphusmålning

Trapphusmålerier AB är en del av Svenska Skydd-koncernen. Vi är specialister på trapphusmålning. Vår verksamhet täcker större delen av Sverige med Stockholm, Göteborg och Helsingborg som utgångspunkt. Här möter du kunnig och erfaren personal på alla områden inom projekt och planering, färgsättning, dekorationsmåleri och traditionellt måleri.

Uppstart

Går ni i tankar om att måla om trapphuset i er bostadsrättsförening? Att måla om trapphuset ökar värdet av fastigheten samtidigt som det skapar en trivsam boendemiljö. Vi utgår alltid från fastighetens byggår när vi påbörjar vårt arbete. Med en nära dialog med kunden tar vi in information, önskemål och vad kunden själv har för visioner och tankar kring trapphusrenoveringen. Därefter gör vi en inventering, ofta med Stadsmuseérnas förlagor och ser vilka förutsättningar som finns.

Projektering

Efter förstudien sammanställer vi alla insamlade uppgifter men också från relevanta uppgifter som kommer från kunden som t.ex. konstruktion och ritningar från arkitekt, eventuellt tidigare genomförda insatser och hantverksarbeten och vad vi kan tillföra som går inom ramarna för uppdraget. Vi planerar, ritar, skissar på vilka kulörer, dekorationer, armaturer, beslag som kan passa in. Därefter tar vi fram ett färgsättningsförslag.

Målning

Efter definierad och överenskommen färgsättning lämnas uppdraget över till våra målare, snickare och andra berörda hantverkare. Upplägget planeras och skräddarsys, vilket trapphus man kan börja med o.s.v. En provmålning görs för att säkerställa att valet av kulör överensstämmer med färgsättningsförslaget. Efter godkännande av provmålningen kan måleriarbetet påbörjas.

Snart står ett nytt vackert trapphus färdigt!