Arbetsledare
Pernilla Lundgren;Tfn 08-506 490 00 Pernilla Lundgren Arbetsledare pernilla.lundgren@svenskaskydd.se Tfn 08-506 490 00
Pernilla Lundgren;Tfn 08-506 490 00 Pernilla Lundgren Arbetsledare pernilla.lundgren@svenskaskydd.se Tfn 08-506 490 00

Pernilla Lundgren, Arbetsledare

Har arbetat som målare i över 20 år med stor erfarenhet av trapphusmåleri.
Arbetsleder och koordinerar trapphusmåleriet så att det ska flyta på.
Har arbetat tillsammans med Björn Andersson de senaste 10 åren.
Projektledare
Sylvia Kraft; Tfn 08-562 270 26 Sylvia Kraft Projektledare sylvia.kraft@svenskaskydd.se Tfn 08-562 270 26
Sylvia Kraft; Tfn 08-562 270 26 Sylvia Kraft Projektledare sylvia.kraft@svenskaskydd.se Tfn 08-562 270 26

Sylvia Kraft, Projektledare

Henrik Åberg; Tfn 031-722 44 21 Henrik Åberg Projektledare henrik.aberg@svenskaskydd.se Tfn 031-722 44 21
Henrik Åberg; Tfn 031-722 44 21 Henrik Åberg Projektledare henrik.aberg@svenskaskydd.se Tfn 031-722 44 21

Henrik Åberg, Projektledare

Mikael Nilsson; Tfn 08-562 270 14 Mikael Nilsson Projektledare mikael.nilsson@svenskaskydd.se Tfn 08-562 270 14
Mikael Nilsson; Tfn 08-562 270 14 Mikael Nilsson Projektledare mikael.nilsson@svenskaskydd.se Tfn 08-562 270 14

Mikael Nilsson, Projektledare

Mattias Eriander; Tfn 040-601 21 10 Mattias Eriander Projektledare mattias.eriander@svenskaskydd.se Tfn 040-601 21 10
Mattias Eriander; Tfn 040-601 21 10 Mattias Eriander Projektledare mattias.eriander@svenskaskydd.se Tfn 040-601 21 10

Mattias Eriander, Projektledare

Kent Holmkvist; Tfn 08-562 270 43 Kent Holmkvist Projektledare kent.holmkvist@svenskaskydd.se Tfn 08-562 270 43
Kent Holmkvist; Tfn 08-562 270 43 Kent Holmkvist Projektledare kent.holmkvist@svenskaskydd.se Tfn 08-562 270 43

Kent Holmkvist, Projektledare

Andreas Lundkvist;  Tfn 08-562 270 32 Andreas Lundkvist Projektledare andreas.lundkvist@svenskaskydd.se Tfn 08-562 270 32
Andreas Lundkvist;  Tfn 08-562 270 32 Andreas Lundkvist Projektledare andreas.lundkvist@svenskaskydd.se Tfn 08-562 270 32

Andreas Lundkvist, Projektledare

Målare
Lars Dohlon;Tfn 08-562 270 29 Lars Dohlon Målare lars.dohlon@svenskaskydd.se Tfn 08-562 270 29
Lars Dohlon;Tfn 08-562 270 29 Lars Dohlon Målare lars.dohlon@svenskaskydd.se Tfn 08-562 270 29

Lars Dohlon, Målare

Lars har gått den traditionella vägen in i måleriet och lärt sig yrkets alla delar.
Han har en stor erfarenhet av byggnadsmåleri och har de senaste 4 åren enbart målat trapphus. Är speciallist på att sprutmåla ytor helt perfekta.
Benny Eriksson;Tfn 08-562 270 24 Benny Eriksson Målare benny.eriksson@svenskaskydd.se Tfn 08-562 270 24
Benny Eriksson;Tfn 08-562 270 24 Benny Eriksson Målare benny.eriksson@svenskaskydd.se Tfn 08-562 270 24

Benny Eriksson, Målare

Benny har arbetet nästan uteslutande med trapphusmåleri och grundarbeten för dekorationmåleri i 20 år och har en bred kompetens av all typ av traditionellt måleri.
Tommie Jansson; Tfn 08-586 470 53 Tommie Jansson Målare tommie.jansson@svenskaskydd.se Tfn 08-586 470 53
Tommie Jansson; Tfn 08-586 470 53 Tommie Jansson Målare tommie.jansson@svenskaskydd.se Tfn 08-586 470 53

Tommie Jansson, Målare

Tommie har haft egen målerifirma men har sedan en tid tillbaka arbetat här på Svenska Måleri med oss.
Katarina Johansson; Tfn Katarina Johansson Målare katarina.johansson@svenskaskydd.se Tfn
Katarina Johansson; Tfn Katarina Johansson Målare katarina.johansson@svenskaskydd.se Tfn

Katarina Johansson, Målare

Katarina är en av våra nya målare som tidigare arbetat med bland annat fönster renoveringar och måleri i allmänhet.
Jonas Söderkvist; Tfn 08-562 270 45 Jonas Söderkvist Målare jonas.soderkvist@svenskaskydd.se Tfn 08-562 270 45
Jonas Söderkvist; Tfn 08-562 270 45 Jonas Söderkvist Målare jonas.soderkvist@svenskaskydd.se Tfn 08-562 270 45

Jonas Söderkvist, Målare

Jonas har arbetat tillsammans med Joakim de senast åren och har en bred kompetens av alla typ av traditionellt måleri.
Pernilla Lundgren;Tfn 08-506 490 00 Pernilla Lundgren Målare pernilla.lundgren@svenskaskydd.se Tfn 08-506 490 00
Pernilla Lundgren;Tfn 08-506 490 00 Pernilla Lundgren Målare pernilla.lundgren@svenskaskydd.se Tfn 08-506 490 00

Pernilla Lundgren, Arbetsledare

Har arbetat som målare i över 20 år med stor erfarenhet av trapphusmåleri.
Arbetsleder och koordinerar trapphusmåleriet så att det ska flyta på.
Har arbetat tillsammans med Björn Andersson de senaste 10 åren.

Medarbetare

Hej! Det är vi som arbetar på Trapphusmålerier AB. Har du några frågor eller vill komma i kontakt med oss är det bara att slå oss en signal.

Dekorationsmålare
Björn Andersson; Tfn 08-562 270 27 Björn Andersson Dekorationsmålare bjorn.andersson@svenskaskydd.se Tfn 08-562 270 27
Björn Andersson; Tfn 08-562 270 27 Björn Andersson Dekorationsmålare bjorn.andersson@svenskaskydd.se Tfn 08-562 270 27

Björn Andersson, Färgsättare/Dekorationsmålare

Björn har en traditionell måleriutbildning i botten. Är upplärd på traditionellt vis med två mästare i dekorationsmåleri via
Giovanni Pedrocco och Roger Seamark. Björn har i 20 år arbetat med dekorationsmåleri och de senaste 10 åren uteslutande med trapphusmåleri. Han färgsätter trapphus sedan 8 år tillbaka.
Anna-Karin Berg; Tfn 08-562 270 12 Anna-Karin Berg Dekorationsmålare anna-karin.berg@svenskaskydd.se Tfn 08-562 270 12
Anna-Karin Berg; Tfn 08-562 270 12 Anna-Karin Berg Dekorationsmålare anna-karin.berg@svenskaskydd.se Tfn 08-562 270 12

Anna-Karin Berg, Dekorationsmålare

Anna-Karin är i grunden lärare men skolade om sig till Dekorationsmålare för 10 år sedan och har sedan dess arbetat med Mikael Ekman som ett team.
Mikael Ekman; Tfn 08-586 470 63 Mikael Ekman Dekorationsmålare mikael.ekman@svenskaskydd.se Tfn 08-586 470 63
Mikael Ekman; Tfn 08-586 470 63 Mikael Ekman Dekorationsmålare mikael.ekman@svenskaskydd.se Tfn 08-586 470 63

Mikael Ekman, Målare

Mikael har en traditionell utbildning inom måleriet i grunden.
Är utbildad dekorationsmålare och med en bred kompetens inom dekorationmåleriets alla delar. Har arbetat med dekorationsmåleri i över 10 år. Både trapphus och andra typer av kulturhistoriska byggnader.
Lillemor Heljeback;Tfn 08-562 270 41 Lillemor Heljeback Dekorationsmålare lillemor.heljeback@svenskaskydd.se Tfn 08-562 270 41
Lillemor Heljeback;Tfn 08-562 270 41 Lillemor Heljeback Dekorationsmålare lillemor.heljeback@svenskaskydd.se Tfn 08-562 270 41

Lillemor Heljeback, Dekorationsmålare

Lillemor har en traditionell måleriutbildning i botten, utbildade sig vidare till dekorationsmålare vid sågbecks dekorationsmålarutbildning för 8 år sedan.
Har enbart dekorationsmålat trapphus under de senaste 3 åren.
Daniel Nyholm;Tfn 08-5622 7040 Daniel Nyholm Dekorationsmålare daniel.nyholm@svenskaskydd.se Tfn 08-5622 7040
Daniel Nyholm;Tfn 08-5622 7040 Daniel Nyholm Dekorationsmålare daniel.nyholm@svenskaskydd.se Tfn 08-5622 7040

Daniel Nyholm, Dekorationsmålare

Färgsättare
Björn Andersson; Tfn 08-562 270 27 Björn Andersson Färgsättare bjorn.andersson@svenskaskydd.se Tfn 08-562 270 27
Björn Andersson; Tfn 08-562 270 27 Björn Andersson Färgsättare bjorn.andersson@svenskaskydd.se Tfn 08-562 270 27

Björn Andersson, Färgsättare/Dekorationsmålare

Björn har en traditionell måleriutbildning i botten. Är upplärd på traditionellt vis med två mästare i dekorationsmåleri via
Giovanni Pedrocco och Roger Seamark. Björn har i 20 år arbetat med dekorationsmåleri och de senaste 10 åren uteslutande med trapphusmåleri. Han färgsätter trapphus sedan 8 år tillbaka.
MARKNAD
Petra Almréus; Tfn 08-562 270 13 Petra Almréus Marknadsansvarig petra.almreus@svenskaskydd.se Tfn 08-562 270 13
Petra Almréus; Tfn 08-562 270 13 Petra Almréus Marknadsansvarig petra.almreus@svenskaskydd.se Tfn 08-562 270 13

Petra Almréus, Marknadsansvarig